امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

خلاصه:

بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 24/11/1397 - 1439157/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تاریخ: 24/11/1397
شماره: 1439157/97
به پیوست نامه های شماره 40039/100/97 مورخ 26/8/97 و 50498/100/97 مورخ 9/10/97 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد:... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار