امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 351 سال 97 – تغییر گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

بخشنامه 351 سال 97 – تغییر گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

بخشنامه 351 سال 97 – تغییر گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

خلاصه:

بخشنامه 351 سال 97 – ابلاغ تغییر گروه کالایی ردیف تعرفه 01051150 جوجه یکروزه گوشتی از گروه 2 به گروه یک 23/11/1397 - 1439050/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 351 سال 97 – تغییر گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

بخشنامه 351 سال 97 – تغییر گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی
ابلاغ تغییر گروه کالایی ردیف تعرفه 01051150 جوجه یکروزه گوشتی از گروه 2 به گروه یک
تاریخ: 23/11/1397
شماره: 1439050/97
به پیوست تصویر نامه شماره 273924/60 مورخ 24/10/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار