امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 354 سال 97 – واردات انواع گوشت قرمز

بخشنامه 354 سال 97 – واردات انواع گوشت قرمز

بخشنامه 354 سال 97 – واردات انواع گوشت قرمز

خلاصه:

بخشنامه 354 سال 97 – ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد و ارز به نرخ سامانه نیما از تاریخ 1397/11/21 29/11/1397 - 1462678/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 354 سال 97 – واردات انواع گوشت قرمز

بخشنامه 354 سال 97 – واردات انواع گوشت قرمز
ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد و ارز به نرخ سامانه نیما از تاریخ 1397/11/21
تاریخ: 29/11/1397
شماره: 1462678/97
به پیوست تصویر نامه شماره 302400/60 مورخ 24/11/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر تصویب نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار