امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2

بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2

بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2

خلاصه:

بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2 🔹 گروه کالایی کره، تخم مرغ نطفه دار، لپه، نخود رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، چای کوبیده و انواع چای سیاه 2 شد. 29/11/1397 - 1462681/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2

بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2
🔹 گروه کالایی کره، تخم مرغ نطفه دار، لپه، نخود رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، چای کوبیده و انواع چای سیاه 2 شد.
تاریخ: 29/11/1397
شماره: 1462681/97
پیرو بخشنامه شماره 1439050/97/351 مورخ 23/11/97 به پیوست تصویر نامه شماره 302469/60 مورخ 24/11/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به انضمام... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار