امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

خلاصه:

بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی 29/11/1397 - 146859/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی
تاریخ: 29/11/1397
شماره: 146859/97
نظر به ضرورت رفع مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و تصمیمات متخذه در نشست مورخ 15/11/1397 در حاشیه جلسه کمیسیون... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار