امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه 362 سال 97 - ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 17 بهمن 1397

بخشنامه 362 سال 97 - ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 17 بهمن 1397

بخشنامه 362 سال 97 - ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 17 بهمن 1397

خلاصه:

بخشنامه 362 سال 97 - ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 97/11/17 برخی شرکت‌های صادراتی فراورده های نفتی 5/12/1397 - 1497929/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 362 سال 97 - ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 17 بهمن 1397

بخشنامه 362 سال 97 - ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 97/11/17 برخی شرکت‌های صادراتی فراورده های نفتی
تاریخ: 5/12/1397
شماره: 1497929/97
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار