امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه 363 سال 97 – عدم نیاز به واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدأ

بخشنامه 363 سال 97 – عدم نیاز به واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدأ

بخشنامه 363 سال 97 – عدم نیاز به واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدأ

خلاصه:

بخشنامه 363 سال 97 – عدم نیاز به واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدأ 6/12/1397 - 1502003/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 363 سال 97 – عدم نیاز به واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدأ

بخشنامه 363 سال 97 – عدم نیاز به واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدأ
واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدأ بلامانع است مشروط بر اینکه کشور سازنده احراز و محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد و مشمول تعرفه های ترجیحی و محدودیت های مقداری نگردد.
تاریخ: 6/12/1397
شماره: 1502003/97
به پیوست تصویر نامه شماره 299179/60 مورخ 21/11/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه 288133/60 مورخ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار