امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه 364 سال 97 - بررسی شرایط واردات کالاهای گروه 4 در مناطق آزاد

بخشنامه 364 سال 97 - بررسی شرایط واردات کالاهای گروه 4 در مناطق آزاد

بخشنامه 364 سال 97 - بررسی شرایط واردات کالاهای گروه 4 در مناطق آزاد

خلاصه:

بخشنامه 364 سال 97 - شفاف سازی گمرک در خصوص محدوده زمانی، حداکثر سقف مجاز واردات، فهرست کالاهای تفاهم شده، مسئولیت بررسی _ تایید _ کنترل و نظارت، مسئولیت کنترل بارنامه ها و قبض انبارهای مربوطه بخشنامه ورود کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد به صورت محدود 5/12/1397 - 1500276/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 364 سال 97 - بررسی شرایط واردات کالاهای گروه 4 در مناطق آزاد

بخشنامه 364 سال 97 – بررسی شرایط واردات کالاهای گروه 4 در مناطق آزاد
شفاف سازی گمرک در خصوص محدوده زمانی، حداکثر سقف مجاز واردات، فهرست کالاهای تفاهم شده، مسئولیت بررسی _ تایید _ کنترل و نظارت، مسئولیت کنترل بارنامه ها و قبض انبارهای مربوطه بخشنامه ورود کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد به صورت محدود
تاریخ: 5/12/1397
شماره: 1500276/97
پیرو بخشنامه شماره 1468594/97/357 مورخ 29/11/97، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 307972/60 مورخ 30/11/97 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار