امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 366 سال 97 – بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی

بخشنامه 366 سال 97 – بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی

بخشنامه 366 سال 97 – بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 366 سال 97 – بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی 7/12/1397 - 1513724/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 366 سال 97 – بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی

بخشنامه 366 سال 97 – بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی
تاریخ: 7/12/1397
شماره: 1513724/97
با عنایت به اعلام شعار سال 2019 سازمان جهانی گمرک با عنوان «مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل و نقل یکپارچه بدون وقفه» و با توجه به اینکه... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار