امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه 367 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی

بخشنامه 367 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی

بخشنامه 367 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی

خلاصه:

بخشنامه 367 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی 8/12/1397 - 1513889/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 367 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی

بخشنامه 367 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی
تاریخ: 8/12/1397
شماره: 1513889/97
به پیوست نامه های شماره 264507 مورخ 30/10/97، 278909 و 278919 مورخ 14/11/97 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ارسال و اعلام میدارد:.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 اخبار