امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 370 سال 97 - لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان

بخشنامه 370 سال 97 - لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان

بخشنامه 370 سال 97 - لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان

خلاصه:

بخشنامه 370 سال 97 - لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان سال 96 و 97 8/12/1397 - 1519576/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 370 سال 97 - لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان

بخشنامه 370 سال 97 - لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان سال 96 و 97
تاریخ: 8/12/1397
شماره: 1519576/97
با توجه به گزارشات و اطلاعات دریافتی از سامانه گزارشهای مدیریتی (MIS) مشخص گردید تا پایان دی ماه سالجاری، تعداد 698 فقره اظهارنامه صادراتی در سال 96 و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار