امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 371 سال 97 – ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال

بخشنامه 371 سال 97 – ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال

بخشنامه 371 سال 97 – ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال

خلاصه:

بخشنامه 371 سال 97 – ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ 15 اسفند 97 تا تاریخ 15 فروردین 98 13/12/1397 - 1538656/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 371 سال 97 – ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال

بخشنامه 371 سال 97 – ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال
ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ 15 اسفند 97 تا تاریخ 15 فروردین 98
تاریخ: 13/12/1397
شماره: 1538656/97
پیرو محدودیت ها و ممنوعیت های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 4/12/97، به پیوست تصویر نامه شماره 317017/60 مورخ 8/12/97 وزیر... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار