امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 373 سال 97 – امکان تسری تسهیلات به لاستیک های خودروهای نیمه سنگین علاوه بر خودروهای سنگین و اتوبوسی

بخشنامه 373 سال 97 – امکان تسری تسهیلات به لاستیک های خودروهای نیمه سنگین علاوه بر خودروهای سنگین و اتوبوسی

بخشنامه 373 سال 97 – امکان تسری تسهیلات به لاستیک های خودروهای نیمه سنگین علاوه بر خودروهای سنگین و اتوبوسی

خلاصه:

بخشنامه 373 سال 97 – امکان تسری تسهیلات مصوبه 85812/ت55745 هیات وزیران به لاستیک های خودروهای نیمه سنگین علاوه بر خودروهای سنگین و اتوبوسی 13/12/1397 - 1541922/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 373 سال 97 – امکان تسری تسهیلات به لاستیک های خودروهای نیمه سنگین علاوه بر خودروهای سنگین و اتوبوسی

بخشنامه 373 سال 97 – امکان تسری تسهیلات مصوبه 85812/ت55745 هیات وزیران به لاستیک های خودروهای نیمه سنگین علاوه بر خودروهای سنگین و اتوبوسی
تاریخ: 13/12/1397
شماره: 1541922/97
پیرو بخشنامه شماره 780397/97/222 مورخ 2/7/97 به پیوست تصویر نامه شماره 309652/60 مورخ 4/12/1397 دفتر مقررات صادرات و واردات در ارتباط با... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 

 
 اخبار