امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 377 سال 97 - تاکید بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه های مسافری و تجاری

بخشنامه 377 سال 97 - تاکید بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه های مسافری و تجاری

بخشنامه 377 سال 97 - تاکید بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه های مسافری و تجاری

خلاصه:

بخشنامه 377 سال 97 - تاکید بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه های مسافری و تجاری 18/12/1397 - 1564211/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 377 سال 97 - تاکید بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه های مسافری و تجاری

بخشنامه 377 سال 97 - تاکید بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه های مسافری و تجاری
تاریخ: 18/12/1397
شماره: 1564211/97
پیرو محدودیت ها و ممنوعیت های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 1538656/97 مورخ 13/12/97، به پیوست تصویر نامه شماره 18310/97/د مورخ 8/12/97 ستاد مرکزی.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار