امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 379 سال 97 – تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

بخشنامه 379 سال 97 – تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

بخشنامه 379 سال 97 – تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

خلاصه:

بخشنامه 379 سال 97 – تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله 18/12/1397 - 1564191/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 379 سال 97 – تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

بخشنامه 379 سال 97 – تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله
تاریخ: 18/12/1397
شماره: 1564191/97
پیرو بخشنامه های شماره 735515/97/204 مورخ 20/6/97 و 1342339/97/333 مورخ 1/11/97، به پیوست تصویر نامه شماره 297441/60 مورخ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار