امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 380 سال 97 – مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی صادراتی

بخشنامه 380 سال 97 – مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی صادراتی

بخشنامه 380 سال 97 – مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی صادراتی

خلاصه:

بخشنامه 380 سال 97 – معرفی نمایندگان مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی صادراتی 18/12/1397 - 1566800/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 380 سال 97 – مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی صادراتی

بخشنامه 380 سال 97 – معرفی نمایندگان مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی صادراتی
تاریخ: 18/12/1397
شماره: 1566800/97
پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 955264/97 مورخ 7/8/97، به پیوست تصویر نامه شماره 7130/504/97 مورخ 12/12/97 مدیر کل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار