امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

بخشنامه 384 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای

بخشنامه 384 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای

بخشنامه 384 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای

خلاصه:

بخشنامه 384 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتها 2/12/1395 - 225008/95

بخشنامه 384 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای

بخشنامه 384 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای اکسیر پویان، جلفا کیمیا نوین، پترو آذر آسیا و......
تاریخ: 2/12/1395
شماره: 225008/95
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای اکسیر پویان، جلفا کیمیا نوین، پترو آذر آسیا، ارس پترولیوم، پترو پل جم، پرند شیمی زاگرس، آذرین توان زاگرس، راد شیمی ایساتیس
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است،...لینک بخشنامهاخبار