امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 384 سال 97 - گروه کالایی دخانیات

بخشنامه 384 سال 97 - گروه کالایی دخانیات

بخشنامه 384 سال 97 - گروه کالایی دخانیات

خلاصه:

بخشنامه 384 سال 97 – گروه کالایی دخانیات ابلاغ دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گروه کالایی دخانیات 19/12/1397 - 1571924/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 384 سال 97 - گروه کالایی دخانیات

بخشنامه 384 سال 97 - گروه کالایی دخانیات
ابلاغ دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گروه کالایی دخانیات
🔹 تاکید بر ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها در تشريفات گمرکی گروه کالایی دخانیات و تطبیق کالای کشف شده به ظن قاچاق طبق دستورالعمل مذکور
تاریخ: 19/12/1397
شماره: 1571924/97
بپیوست نامه شماره 297707/60 مورخ 16/11/97 دفتر مقررات صادرات و واردات بانضمام نامه شماره 294145/60 مورخ 14/11/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار