امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 387 سال 97 - ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام

بخشنامه 387 سال 97 - ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام

بخشنامه 387 سال 97 - ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام

خلاصه:

بخشنامه 387 سال 97 - ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام 21/12/1397 - 1587019/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 387 سال 97 - ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام

بخشنامه 387 سال 97 - ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام
🔹 صادرات شیر خشک اطفال صرفا توسط واحدهای تولیدی با مجوز موردی سازمان غذا و دارو مجاز می باشد
🔹 صادرات آب پنیر با نامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی مجاز می باشد
🔹 ممنوعیت صادرات نئوپان خام لغو شد
🔹 ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال تا اطلاع ثانوی
تاریخ: 21/12/1397
شماره: 1587019/97
پیرو ممنوعیت و محدودیت های کالاهای صادراتی منتهی به بخشنامه شماره 1564191/97/379 مورخ 18/12/97 بدینوسیله نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار