امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 389 سال 97 – معافیت از پرداخت حقوق ورودی تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری

بخشنامه 389 سال 97 – معافیت از پرداخت حقوق ورودی تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری

بخشنامه 389 سال 97 – معافیت از پرداخت حقوق ورودی تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری

خلاصه:

بخشنامه 389 سال 97 – معافیت از پرداخت حقوق ورودی تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری 20/12/1397 - 1586934/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 389 سال 97 – معافیت از پرداخت حقوق ورودی تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری

بخشنامه 389 سال 97 – معافیت از پرداخت حقوق ورودی تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری
ابلاغ الحاق ماده 189 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری با اعلام سازمان میراث فرهنگی جزو صنایع دستی و گردشگری محسوب و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می شود.
تاریخ: 20/12/1397
شماره: 1586934/97
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 316404/60 مورخ 8/12/97 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصویب نامه شماره 162245/ت56185هـ مورخ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار