امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 391 سال 97 - نحوه طبفه بندی لوله های شیشه ای

بخشنامه 391 سال 97 - نحوه طبفه بندی لوله های شیشه ای

بخشنامه 391 سال 97 - نحوه طبفه بندی لوله های شیشه ای

خلاصه:

بخشنامه 391 سال 97 - نحوه طبفه بندی لوله های شیشه ای 21/12/1397 - 1589208/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 391 سال 97 - نحوه طبفه بندی لوله های شیشه ای

بخشنامه 391 سال 97 - نحوه طبفه بندی لوله های شیشه ای
تاریخ: 21/12/1397
شماره: 1589208/97
نظر به مکاتبه معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار