امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 393 سال 97 – خروج موقت اموال هنری برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور

بخشنامه 393 سال 97 – خروج موقت اموال هنری برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور

بخشنامه 393 سال 97 – خروج موقت اموال هنری برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور

خلاصه:

بخشنامه 393 سال 97 – خروج موقت اموال هنری برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور 21/12/1397 - 1595055/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 393 سال 97 – خروج موقت اموال هنری برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور

بخشنامه 393 سال 97 – خروج موقت اموال هنری برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور
مسئولیت خروج موقت اموال هنری با قدمت زیر صد سال با مالکیت دولت برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور پس از اعلام و ثبت در سامانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
تاریخ: 21/12/1397
شماره: 1595055/97
ضمن ارسال تصویر مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 164174-ت54427هـ بدینوسیله اعلام می گردد مسئولیت خروج موقت اموال هنری با... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار