امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 395 سال 97 – تغییر گروه کالایی پوشک بچه و بزرگسالان

بخشنامه 395 سال 97 – تغییر گروه کالایی پوشک بچه و بزرگسالان

بخشنامه 395 سال 97 – تغییر گروه کالایی پوشک بچه و بزرگسالان

خلاصه:

بخشنامه 395 سال 97 – تغییر گروه کالایی ردیف تعرفه 96190010 و 96190090 (پوشک بچه و بزرگسالان) از گروه چهارم به گروه 2 24/12/1397 - 1608785/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 395 سال 97 – تغییر گروه کالایی پوشک بچه و بزرگسالان

بخشنامه 395 سال 97 – تغییر گروه کالایی پوشک بچه و بزرگسالان
تغییر گروه کالایی ردیف تعرفه 96190010 و 96190090 (پوشک بچه و بزرگسالان) از گروه چهارم به گروه 2
تاریخ: 24/12/1397
شماره: 1608785/97
پیرو بخشنامه شماره 1586943/388 مورخ 21/12/97 و رونوشت نامه شماره 1571568/97 مورخ 18/12/97 به پیوست تصویر نامه... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار