امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 397 سال 97 - استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی

بخشنامه 397 سال 97 - استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی

بخشنامه 397 سال 97 - استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی

خلاصه:

بخشنامه 397 سال 97 - استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ 27/12/97 - 1627428/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 397 سال 97 - استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی

بخشنامه 397 سال 97 - استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی
استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸
تاریخ: 27/12/97
شماره: 1627428/97
پیرو بخشنامه شماره 936735/97 مورخ 3/8/97 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی اعلام می دارد:... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار