امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 403 سال 97 – شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ۱۳۹۸

بخشنامه 403 سال 97 – شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ۱۳۹۸

بخشنامه 403 سال 97 – شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ۱۳۹۸

خلاصه:

بخشنامه 403 سال 97 – شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ۱۳۹۸ 28/12/1397 - 1657522/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 403 سال 97 – شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ۱۳۹۸

بخشنامه 403 سال 97 – شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ۱۳۹۸
دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات 98
ابلاغ احکام و ردیف های مالی بودجه سال ۹۸ (حقوق ورودی، مالیات و عوارض، درآمدها، فرش، دخانیات، خودرو، موتورسیکلت و ....)
تاریخ: 28/12/1397
شماره: 1657522/97
ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو، پیرو بخشنامه شماره 1483944/96/334 مورخ 28/12/96 موضوع احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 97 کل... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 

 اخبار