امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

بخشنامه 54 سال 85 – صادرات قیر

بخشنامه 54 سال 85 – صادرات قیر

بخشنامه 54 سال 85 – صادرات قیر

خلاصه:

بخشنامه 54 سال 85 – الزام ارائه حواله برداشت یا گواهی خرید از پالایشگاههای مربوطه جهت صادرات قیر 2/2/1385 - 22534/747/859/71 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 54 سال 85 – صادرات قیر

بخشنامه 54 سال 85 – صادرات قیر
تاریخ: 2/2/1385
شماره: 22534/747/859/71
احتراما بدلیل اجرای قانون طرح تثبیت قیمت فرآورده های نفتی نظیر قیر و افزایش قیمت جهانی نفت خام که منجر به..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار