امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

بخشنامه 73 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری ( کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی

بخشنامه 73 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری ( کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی

بخشنامه 73 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری ( کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی

خلاصه:

بخشنامه 73 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری (کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی 29/3/1396 - 207377/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 73 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری ( کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی

بخشنامه 73 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری (کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی
تاریخ: 29/3/1396
شماره: 207377/96
در راستای تسهیل و سیستمی نمودن فرآیند های گمرکی، از تاریخ 3/4/96 رویه کران بری در سامانه جامع امور گمرکی قابل بهره برداری بوده و گمرکات اجرایی می بایست از تاریخ اشاره شده،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار