امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه115 سال99 - بخشنامه گمرکی - تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه115 سال99 - بخشنامه گمرکی - تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه115 سال99 - بخشنامه گمرکی - تهران پیشرو - ترخیص کالا

خلاصه:

بخشنامه 115 - سال 1399 امکان استفاده از ضایعات حاصل از کنسانتره سرب و ضایعات حاصل از ذوب خاک سرب در پروسه تولید شمش سرب وجود دارد و ... در هنگام تسویه ورود موقت، استرداد حقوق ورودی ...

بخشنامه115 سال99 - بخشنامه گمرکی - تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه 115 - سال 1399

  ♦ امکان استفاده از ضایعات حاصل از کنسانتره سرب و ضایعات حاصل از ذوب خاک سرب در پروسه تولید شمش سرب وجود دارد لذا دارای ارزش تجاری می باشد.

  ♦ در هنگام تسویه ورود موقت، استرداد حقوق ورودی مورد توجه قرار گیرد.


○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه 114 سال 99 کلیک نمایید○○○

    👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی ترخیص کالا 👉

 اخبار