امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه118 سال99-بخشنامه گمرکی-اتحادیه اقتصادی اوراسیا-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه118 سال99-بخشنامه گمرکی-اتحادیه اقتصادی اوراسیا-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه118 سال99-بخشنامه گمرکی-اتحادیه اقتصادی اوراسیا-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

درخواست از گمرکات اجرایی در خصوص مشکلات، پیشنهادات و راهکار اجرایی در خصوص گواهی های مبداء صادره کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ...

بخشنامه118 سال99-بخشنامه گمرکی-اتحادیه اقتصادی اوراسیا-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه 118 - سال 99

درخواست از گمرکات اجرایی در خصوص مشکلات، پیشنهادات و راهکار اجرایی در خصوص گواهی های مبداء صادره کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا


○○○
جهت دانلود فایل بخشنامه118 سال99، کلیک نمایید ○○○

   👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا 👉اخبار