امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه119 سال99 - بخشنامه گمرکی-استعلام تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی-تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه119 سال99 - بخشنامه گمرکی-استعلام تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی-تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه119 سال99 - بخشنامه گمرکی-استعلام تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی-تهران پیشرو - ترخیص کالا

خلاصه:

استعلام تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی غیر مشمول استاندارد اجباری به صورت مستقیم و از طریق آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده و ... در صورت اعلام اختلاف فی مابین نتایج آزمون موضوع از پژوهشگاه استاندارد استعلام گردد. و ...

بخشنامه119 سال99 - بخشنامه گمرکی-استعلام تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی-تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه 119 - سال 99
 

♦ با توجه به تفاهم نامه گمرک و استاندارد
استعلام تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی غیر مشمول استاندارد اجباری به صورت مستقیم و از طریق آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده و با حضور نماینده گمرک در زمان نمونه برداری صورت گیرد.

♦ در صورت اعلام اختلاف فی مابین نتایج آزمون موضوع از پژوهشگاه استاندارد استعلام گردد.

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه 119، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا 👉اخبار