امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه120 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی-تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه120 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی-تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه120 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی-تهران پیشرو - ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ ضوابط صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی تحت ردیف تعرفه 2619 و 2821 منوط به تایید و اخذ مجوز از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در ...

بخشنامه120 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی-تهران پیشرو - ترخیص کالا

بخشنامه 120 - سال 99

♦ ابلاغ ضوابط صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی
♦ صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی تحت ردیف تعرفه 2619 و 2821 منوط به تایید و اخذ مجوز از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در سامانه پنجره تجارت فرامرزی گمرک (EPL) می باشد.

                                                                            
                                                                                                             
آهن اسفنجی

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه 120 سال 99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار