امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه121 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات تخم مرغ-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه121 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات تخم مرغ-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه121 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات تخم مرغ-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ ضوابط جدید صادرات تخم مرغ صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه صادرات) می باشد صادرات تخم مرغ مشمول اخذعوازض صادراتی بمیران 25000 ریال به ازای هر کیلوگرم در مهر ماه می باشد میزان عوارض صادراتی برای ماه های بعد اعلام خواهد شد و ...

بخشنامه121 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات تخم مرغ-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 121 - سال 99

ابلاغ ضوابط جدید صادرات تخم مرغ
♦ صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه صادرات) می باشد
♦ صادرات تخم مرغ مشمول اخذعوازض صادراتی بمیران 25000 ریال به ازای هر کیلوگرم در مهر ماه می باشد
♦ میزان عوارض صادراتی برای ماه های بعد اعلام خواهد شد

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه 121 سال 99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار