امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه123 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-گمرکات اجرایی-شرکت های بیمه ای-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه123 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-گمرکات اجرایی-شرکت های بیمه ای-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه123 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-گمرکات اجرایی-شرکت های بیمه ای-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

درخواست از گمرکات اجرایی جهت احصا و اعلام میزان بدهی شرکت های بیمه ای در موارد تودیع بیمه در روبه ورود موقت ماده 50 و مرجوعی و ...

بخشنامه123 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-گمرکات اجرایی-شرکت های بیمه ای-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 123 - سال 99

درخواست از گمرکات اجرایی جهت احصا و اعلام میزان بدهی شرکت های بیمه ای در موارد تودیع بیمه در روبه ورود موقت ماده 50 و مرجوعی

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه 123 سال 99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار