امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه128 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-معافیت پرداخت عوارض10درصد-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه128 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-معافیت پرداخت عوارض10درصد-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه128 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-معافیت پرداخت عوارض10درصد-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ معافیت از پرداخت عوارض 10 درصد قانون تردد وسایل نقلیه جهت کامیون های دارای پلاک با ...

بخشنامه128 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-معافیت پرداخت عوارض10درصد-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 128 - سال 99

ابلاغ معافیت از پرداخت عوارض 10 درصد قانون تردد وسایل نقلیه جهت کامیون های دارای پلاک با حروف (AA)

○○○جهت دانلود فایل بخشنامه 128 سال 99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار