امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه132سال99-بخشنامه-مشکلات رسیدگی به ارزش سالامبور و وت بلو-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه132سال99-بخشنامه-مشکلات رسیدگی به ارزش سالامبور و وت بلو-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه132سال99-بخشنامه-مشکلات رسیدگی به ارزش سالامبور و وت بلو-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

خلاصه:

تاکید بر عدم پذیرش اسناد کلی گویی شده و فاقد شرح مشخصات دقیق کالا ثبت دقیق مشخصات ارزیابی و نوع دقیق کالای وارده اعم از اشبالت شده یا نشده، TR1 یا TR2، ضخامت، میزان رطوبت و فوت متر مربع در کیلوگرم و.. با استعلام از آزمایشگاه استاندارد تعیین ارزش بر اساس ...

بخشنامه132سال99-بخشنامه-مشکلات رسیدگی به ارزش سالامبور و وت بلو-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا


بخشنامه 132 - سال 99

تاکید بر عدم پذیرش اسناد کلی گویی شده و فاقد شرح مشخصات دقیق کالا
♦ ثبت دقیق مشخصات ارزیابی و نوع دقیق کالای وارده اعم از اشبالت شده یا نشده، TR1 یا TR2، ضخامت، میزان رطوبت و فوت متر مربع در کیلوگرم و.. با استعلام از آزمایشگاه استاندارد
♦ تعیین ارزش بر اساس مشخصات دقیق کالا

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه132 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار