امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه133سال99-بخشنامه-ضوابط صدور گواهی مبدأ-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-

بخشنامه133سال99-بخشنامه-ضوابط صدور گواهی مبدأ-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-

بخشنامه133سال99-بخشنامه-ضوابط صدور گواهی مبدأ-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-

خلاصه:

در خصوص ضوابط صدور گواهی مبدأ صادره توسط مراجع صدور اتحادیه اقتصادی اوراسیا عدم درج امضا نمی تواند دلیلی بر رد گواهی مبدأ صادره و عدم اعطای تعرفه ترجیحی باشد و ...

بخشنامه133سال99-بخشنامه-ضوابط صدور گواهی مبدأ-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-


بخشنامه 133 - سال 99

♦ در خصوص ضوابط صدور گواهی مبدأ صادره توسط مراجع صدور اتحادیه اقتصادی اوراسیا
♦  عدم درج امضا نمی تواند دلیلی بر رد گواهی مبدأ صادره و عدم اعطای تعرفه ترجیحی باشد

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه133 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار