امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه134سال99-بخشنامه-شرکت های روان گداز پردیس-صنایع آلومینیوم نوین-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-

بخشنامه134سال99-بخشنامه-شرکت های روان گداز پردیس-صنایع آلومینیوم نوین-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-

بخشنامه134سال99-بخشنامه-شرکت های روان گداز پردیس-صنایع آلومینیوم نوین-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-

خلاصه:

عدم شمول شرکت های روان گداز پردیس و صنایع آلومینیوم نوین به پرداخت عوارض موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند شرکت‌ های مذکور از پرداخت عوارض مستثنی می باشند و ...

بخشنامه134سال99-بخشنامه-شرکت های روان گداز پردیس-صنایع آلومینیوم نوین-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-


بخشنامه 134 - سال 99

♦ عدم شمول شرکت های روان گداز پردیس و صنایع آلومینیوم نوین به پرداخت عوارض موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند
♦ شرکت‌ های مذکور از پرداخت عوارض مستثنی می باشند

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه134 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار