امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه137سال99-بخشنامه-اظهار نامه های فاقد کد منشاءارز-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه137سال99-بخشنامه-اظهار نامه های فاقد کد منشاءارز-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه137سال99-بخشنامه-اظهار نامه های فاقد کد منشاءارز-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

خلاصه:

فهرست اظهارنامه های فاقد کد منشأ ارز گروه 27 و درخواست اعلام کالاهای سایر شرکت ها با شرایط مزبور ( وجود کالا در گمرک، عدم خروج از گمرک، گروه 27 و مشکل کد منشأ ارز) و ...

بخشنامه137سال99-بخشنامه-اظهار نامه های فاقد کد منشاءارز-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا


بخشنامه 137 - سال 99

♦ فهرست اظهارنامه های فاقد کد منشأ ارز گروه 27 و درخواست اعلام کالاهای سایر شرکت ها با شرایط مزبور ( وجود کالا در گمرک، عدم خروج از گمرک، گروه 27 و مشکل کد منشأ ارز)

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه137 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار