امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه138سال99-بخشنامه-واردات دستگاه های ماینر-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه138سال99-بخشنامه-واردات دستگاه های ماینر-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه138سال99-بخشنامه-واردات دستگاه های ماینر-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

خلاصه:

واردات دستگاهای ماینر ( تولید رمز ارز) ذیل ردیف تعرفه 84719090 به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا با اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش و رعایت کامل مقرارت امکان پذیر است و ...

بخشنامه138سال99-بخشنامه-واردات دستگاه های ماینر-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا


بخشنامه 138 - سال 99

♦ واردات دستگاهای ماینر ( تولید رمز ارز) ذیل ردیف تعرفه 84719090 به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا با اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش و رعایت کامل مقرارت امکان پذیر است.

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه138 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار