امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه143سال99-بخشنامه-دفتر مقررات صادرات و واردات صمت-خدمات پس از فروش کامیون های سه سال کارکرده-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

بخشنامه143سال99-بخشنامه-دفتر مقررات صادرات و واردات صمت-خدمات پس از فروش کامیون های سه سال کارکرده-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

بخشنامه143سال99-بخشنامه-دفتر مقررات صادرات و واردات صمت-خدمات پس از فروش کامیون های سه سال کارکرده-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

با توجه به اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات صمت مبنی بر عدم احراز اهلیت ارایه خدمات پس از فروش کامیون های سه سال کارکرده از ترخیص کامیون ها تا رفع ابهام خودداری شود و ...

بخشنامه143سال99-بخشنامه-دفتر مقررات صادرات و واردات صمت-خدمات پس از فروش کامیون های سه سال کارکرده-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا


بخشنامه 143 - سال 99

♦ با توجه به اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات صمت مبنی بر عدم احراز اهلیت ارایه خدمات پس از فروش کامیون های سه سال کارکرده از ترخیص کامیون ها تا رفع ابهام خودداری شود.

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه143 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار