امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

بخشنامه147 سال99-بخشنامه-رجیستری گوشی موبایل همراه مسافر-تهران پیشرو-واردکننده قطعات الکترونیکی-ترخیص کالا

بخشنامه147 سال99-بخشنامه-رجیستری گوشی موبایل همراه مسافر-تهران پیشرو-واردکننده قطعات الکترونیکی-ترخیص کالا

بخشنامه147 سال99-بخشنامه-رجیستری گوشی موبایل همراه مسافر-تهران پیشرو-واردکننده قطعات الکترونیکی-ترخیص کالا

خلاصه:

دستورالعمل جدید رجیستری گوشی موبایل همراه مسافر... تعیین تکلیف گوشی های همراه مسافر وارده که هنوز رجیستر نشده اند... چگونگی انجام رجیستر کردن گوشی موبایل همراه مسافر در مبادی ورودی...

بخشنامه147 سال99-بخشنامه-رجیستری گوشی موبایل همراه مسافر-تهران پیشرو-واردکننده قطعات الکترونیکی-ترخیص کالا


بخشنامه 147 سال 99

🔰 یادآوری

♦ دستورالعمل جدید رجیستری گوشی موبایل همراه مسافر

♦ تعیین تکلیف گوشی های همراه مسافر وارده که هنوز رجیستر نشده اند

♦ چگونگی انجام رجیستر کردن گوشی موبایل همراه مسافر در مبادی ورودی    


👈 تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا 👉


○○○ جهت دانلود کامل فایل بخشنامه147 سال99 ، کلیک نمایید ○○○
 اخبار