امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه152 سال99-بخشنامه-صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه ای-برنج داخلی-چای داخلی-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه152 سال99-بخشنامه-صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه ای-برنج داخلی-چای داخلی-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه152 سال99-بخشنامه-صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه ای-برنج داخلی-چای داخلی-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

معرفی مدیرکل دفتر توسعه صادرات و زیر ساخت های صنایع و بازار وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور تاییدیه سیستمی صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه ای، بستر کشت قارچ آماده، انواع کود، برنج داخلی، چای داخلی، کینوا و ...

بخشنامه152 سال99-بخشنامه-صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه ای-برنج داخلی-چای داخلی-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 152 سال 99

♦ معرفی مدیرکل دفتر توسعه صادرات و زیر ساخت های صنایع و بازار وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور تاییدیه سیستمی صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه ای، بستر کشت قارچ آماده، انواع کود، برنج داخلی، چای داخلی، کینوا و تخم مرغ خوراکی

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه152 سال99 ، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار