امروز
1403/3/9 May 29 2024

بخشنامه153سال99-بخشنامه- ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور به كليه گمركات اجرايي-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه153سال99-بخشنامه- ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور به كليه گمركات اجرايي-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه153سال99-بخشنامه- ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور به كليه گمركات اجرايي-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور به كليه گمركات اجرايي و ...

بخشنامه153سال99-بخشنامه- ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور به كليه گمركات اجرايي-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 153 - سال 99


♦ ابلاغ  مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور به كليه گمركات اجرايي

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه153 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار