امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه154 سال99-خودرو های سواری-قاچاق-عبور موقت-بند ب ماده113قانون-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه154 سال99-خودرو های سواری-قاچاق-عبور موقت-بند ب ماده113قانون-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه154 سال99-خودرو های سواری-قاچاق-عبور موقت-بند ب ماده113قانون-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

لزوم پیگیری مداوم و تعیین تکلیف خودرو های سواری که به اعتبار جواز کارنه دو پاساژ و یا ورود موقت وارد کشور شده و در موعد مقرر به گمرک تحویل و یا از کشور خارج نشده اند و اقدام به اجرای بند ب ماده 113 قانون ...

بخشنامه154 سال99-خودرو های سواری-قاچاق-عبور موقت-بند ب ماده113قانون-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 154 - سال 99

♦لزوم پیگیری مداوم و تعیین تکلیف خودرو های سواری که به اعتبار جواز کارنه دو پاساژ و یا ورود موقت وارد کشور شده و در موعد مقرر به گمرک تحویل و یا از کشور خارج نشده اند و اقدام به اجرای بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی( تشکیل پرونده قاچاق)

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه154 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار