امروز
1403/3/9 May 29 2024

بخشنامه160 سال99-بخشنامه- نهاده های پایه و واسط بخش کشاورزی-وزارت جهادکشاورزی-10آبان99-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه160 سال99-بخشنامه- نهاده های پایه و واسط بخش کشاورزی-وزارت جهادکشاورزی-10آبان99-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه160 سال99-بخشنامه- نهاده های پایه و واسط بخش کشاورزی-وزارت جهادکشاورزی-10آبان99-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ فهرست 392 کد تعرفه نهاده های پایه و واسط بخش کشاورزی مشمول مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای مواردی که قبل از 10 آبان 99 وارد کشور شده اند ... کد تعرفه های گروه 24 یا بیشتر صرفاً با ارسال ثبت سفارش واجد شرایط توسط ...

بخشنامه160 سال99-بخشنامه- نهاده های پایه و واسط بخش کشاورزی-وزارت جهادکشاورزی-10آبان99-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 160 - سال 99


♦ ابلاغ فهرست 392 کد تعرفه نهاده های پایه و واسط بخش کشاورزی مشمول مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای مواردی که قبل از 10 آبان 99 وارد کشور شده اند
♦ کد تعرفه های گروه 24 یا بیشتر صرفاً با ارسال ثبت سفارش واجد شرایط توسط وزارت جهادکشاورزی مشمول تسهیلات خواهد بود

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه160 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار