امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه164 سال99-بخشنامه گمرکی-کیل مصرف انواع آرد-صادرات گندم-سبوس استحصالی-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه164 سال99-بخشنامه گمرکی-کیل مصرف انواع آرد-صادرات گندم-سبوس استحصالی-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه164 سال99-بخشنامه گمرکی-کیل مصرف انواع آرد-صادرات گندم-سبوس استحصالی-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ کیل مصرف انواع آرد تاکید بر رعایت سقف مجاز به صادرات از محل ورود موقت گندم امکان صادرات سبوس استحصالی و ضایعات مفید تا اعلام ميزان مجاز امکان پذیر نیست......

بخشنامه164 سال99-بخشنامه گمرکی-کیل مصرف انواع آرد-صادرات گندم-سبوس استحصالی-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا


بخشنامه 164 - سال 99

♦ ابلاغ کیل مصرف انواع آرد

♦ تاکید بر رعایت سقف مجاز به صادرات از محل ورود موقت گندم

♦ امکان صادرات سبوس استحصالی و ضایعات مفید تا اعلام ميزان مجاز امکان پذیر نیست


○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه164 سال99، کلیک نمایید ○○○

👈 تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا 👉اخبار