امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه165 سال99-بخشنامه-متروکه اعلام نمودن کالاها-سامانه جامع امور گمرکی-مرحله استعلام از درب خروج-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

بخشنامه165 سال99-بخشنامه-متروکه اعلام نمودن کالاها-سامانه جامع امور گمرکی-مرحله استعلام از درب خروج-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

بخشنامه165 سال99-بخشنامه-متروکه اعلام نمودن کالاها-سامانه جامع امور گمرکی-مرحله استعلام از درب خروج-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

لزوم متروکه اعلام نمودن کالاهایی که وضعیت آنها در سامانه جامع امور گمرکی در مرحله استعلام از درب خروج است و یکماه از تاریخ صدور پروانه گذشته و کالا هنوز خارج نشده ....

بخشنامه165 سال99-بخشنامه-متروکه اعلام نمودن کالاها-سامانه جامع امور گمرکی-مرحله استعلام از درب خروج-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا


بخشنامه 165 - سال 99

♦ لزوم متروکه اعلام نمودن کالاهایی که وضعیت آنها در سامانه جامع امور گمرکی در مرحله استعلام از درب خروج است و یکماه از تاریخ صدور پروانه گذشته و کالا هنوز خارج نشده است.

○○○ جهت دریافت فایل بخشنامه165 سال99،
کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار