امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه166 سال99-بخشنامه-خوراک انسان-خوراک دام دپوشده در گمرکات-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

بخشنامه166 سال99-بخشنامه-خوراک انسان-خوراک دام دپوشده در گمرکات-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

بخشنامه166 سال99-بخشنامه-خوراک انسان-خوراک دام دپوشده در گمرکات-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

لزوم اطلاع رسانی به صاحبان کالاهای محموله های خوراک انسان و خوراک دام دپو شده در گمرکات کشور که درصدی ترخیص شده اند مبنی بر اینکه قبل از پایان اعتبار مجوز های ورود سازمان ملی استاندارد کالاهای خود را ترخیص ...

بخشنامه166 سال99-بخشنامه-خوراک انسان-خوراک دام دپوشده در گمرکات-تهران پیشرو-شرکت ترخیص کالا


بخشنامه 166 - سال 99

♦ لزوم اطلاع رسانی به صاحبان کالاهای محموله های خوراک انسان و خوراک دام دپو شده در گمرکات کشور که درصدی ترخیص شده اند مبنی بر  اینکه قبل از پایان اعتبار مجوز های ورود سازمان ملی استاندارد کالاهای خود را ترخیص نمایند

♦ در صورت انقضای اعتبار مجوز ، بدلیل احتمال فساد و مغایرت در ویژگیهای کالا وجود أخذ مجدد مجوز لازم است.

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه166 سال99،
کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا👉اخبار