امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

بخشنامه168 سال99-بخشنامه-آخرین نسخه ارقام گیاهی-واردات سبزیجات-تهران پیشرو-شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا

بخشنامه168 سال99-بخشنامه-آخرین نسخه ارقام گیاهی-واردات سبزیجات-تهران پیشرو-شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا

بخشنامه168 سال99-بخشنامه-آخرین نسخه ارقام گیاهی-واردات سبزیجات-تهران پیشرو-شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا

خلاصه:

ارسال آخرین نسخه ارقام گیاهی ( زراعی، سبزی و صیفی) مجاز برای واردات واردات محصولات اعلامی منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و بهداشتی و سایر مقررات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه فنی می باشد...

بخشنامه168 سال99-بخشنامه-آخرین نسخه ارقام گیاهی-واردات سبزیجات-تهران پیشرو-شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا


بخشنامه 168 -سال 99

♦ ارسال آخرین نسخه ارقام گیاهی ( زراعی، سبزی و صیفی) مجاز برای واردات
♦ واردات محصولات اعلامی منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و بهداشتی و سایر مقررات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه فنی می باشد.

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه168 سال99،
کلیک نمایید ○○○

👈 تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا 👉اخبار