امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه171سال99-بخشنامه-صادرات تخم مرغ خوراکی-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه171سال99-بخشنامه-صادرات تخم مرغ خوراکی-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

بخشنامه171سال99-بخشنامه-صادرات تخم مرغ خوراکی-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

خلاصه:

عوارض صادراتی تخم‌مرغ خوراکی تا زمان اعلام و ابلاغ عوارض جدید همان هر کیلوگرم 35000 ریال خواهد بود.... اخذ مجوز جهت صادرات تخم‌مرغ الزامی است....

بخشنامه171سال99-بخشنامه-صادرات تخم مرغ خوراکی-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا


بخشنامه 171 - سال 99

🔰ابلاغ ضوابط صادرات تخم‌مرغ

♦ عوارض صادراتی تخم‌مرغ خوراکی تا زمان اعلام و ابلاغ عوارض جدید همان هر کیلوگرم 35000 ریال خواهد بود.

♦ اخذ مجوز جهت صادرات تخم‌مرغ الزامی است.                  

                    

👈 تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا 👉

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه171 سال99، کلیک نمایید ○○○اخبار